Vaikuttavuusarviointi

 

Vaikuttavuusarviointi

IRM Vaikuttavuusarviointi on säätiöiden ja rahoittajien vaikuttavuuden arvioinnin kumppani.

 IRM Vaikuttavuusarviointi auttaa rahoittajaa kehittämään toimintaansa, hahmottamaan rahoituksen ja sen vaikuttavuuden kokonaiskuvaa sekä osoittamaan selkeillä luvuilla rahoituksen hyödyt ja vaikutukset.

Säätiöiden ja rahoittajien toiminnassa tärkeää on toiminnan kokonaiskuvan hahmottaminen ja käytössä olevan rahoituspääoman suuntaaminen halutulla tavalla.

Vaikuttavuusarviot tukevat rahoittajan strategista työtä sekä tarjoavat tutkittua ja vertailukelpoista tietoa rahoituksesta ja sen vaikuttavuudesta.

Hyödynnä vaikuttavuusarviotamme rahoituksen suuntaamiseksi.

Tarjoamme säätiöille ja rahoittajille vaikuttavuuden arvioinnin, mittaamisen ja raportoinnin palveluja.

Tuotamme toimintaa ja vaikuttavuutta kuvaavia vertailukelpoisia tunnuslukuja ja tutkimustietoa.

VTT Petro Poutanen

info@vaikuttavuusarviointi.fi

p. 040 767 1631

 

Vaikuttavuus-
arviointi

IRM Vaikuttavuusarviointi on säätiöiden ja rahoittajien vaikut-tavuuden arvioinnin kumppani.

IRM Vaikuttavuusarviointi auttaa rahoittajaa kehittämään toimin-taansa, hahmottamaan rahoituksen ja sen vaikuttavuuden kokonais-kuvaa sekä osoittamaan selkeillä luvuilla rahoituksen hyödyt ja vaikutukset.

Säätiöiden ja rahoittajien toi-minnassa tärkeää on toiminnan kokonaiskuvan hahmottaminen ja käytössä olevan rahoitus-pääoman suuntaaminen halu-tulla tavalla. Vaikuttavuusarviot tukevat rahoittajan strategista työtä sekä tarjoavat tutkittua ja vertailu-kelpoista tietoa rahoituksesta ja sen vaikuttavuudesta.

Hyödynnä vaikuttavuusarviotam-me rahoituksen suuntaamiseksi.

Tarjoamme säätiöille ja rahoit-tajille vaikuttavuuden arvioinnin, mittaamisen ja raportoinnin palveluja.

Tuotamme toimintaa ja vaikut-tavuutta kuvaavia vertailukelpoisia tunnuslukuja ja tutkimustietoa.